ايران تندر ايران تندر .

ايران تندر

مناقصه اسكلت فلزي در انديشه

مناقصه اسكلت فلزي در انديشه مرتبط با كار خود را در ايران تندر سامانه مناقصات مزايدات كشور به نشاني irantender.net جستجو كنيد


ايران تندر اطلاع رساني مناقصه اسكلت فلزي در انديشه


مناقصه اجراي فونداسيون ساختمان

مناقصه عمليات اجرايي اسكلت فلزي

مناقصه اجراي جوشكاري و نصب اسكلت فلزي

مناقصه ساخت و رنگ آميزي اسكلت فلزي

مناقصه واگذاري عمليات تهيه، ساخت، نصب و اجراي اسكلت فلزي


جهت اطلاع از مناقصه اسكلت فلزي در انديشه جامع و بروز به سايت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزايدات "ايران تندر"به نشاني irantender.net مراجعه نماييد


www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴

۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲


برچسب: مناقصه اسكلت فلزي در انديشه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۰:۲۲ توسط:سيد موضوع:

مناقصه پروژه سنگ فرش جاده - سوريه

كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
805765 مناقصه تامين دستگاه هاي برش قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1398-01-04
805761 مناقصه پروژه سنگ فرش جاده قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1397-12-27
805758 مناقصه تامين و نصب و راه اندازي خطوط لوله آب قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1397-12-26
804652 مناقصه تامين مواد شيميايي قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-23
804650 مناقصه تامين تجهيزات برق و ابزار دقيق قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-02-04
804647 مناقصه تامين 1- محصولات فلزي قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-28
804646 مناقصه تامين مواد براي خطوط لوله قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-05
804645 مناقصه خدمات پشتيباني فني براي تجهيزات امنيتي شبكه قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-08
804644 مناقصه تعميرات 74 آسانسور قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-08
804627 مناقصه عمليات بازسازي پوشش آسفالت و آسفالت خيابان ها قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-27
804580 مناقصه تعميرات جاده و خيابان ها قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1397-12-26
804488 مناقصه تامين و تحويل روان كننده ها براي نيروگاه هاي برق قابل نمايش براي مشتركان عمان 1397-12-11 1397-12-27
804486 مناقصه خدمات طراحي مشاوره و نظارت براي پروژه هاي توسعه زيربنايي برق قابل نمايش براي مشتركان عمان 1397-12-11 1397-12-29
804480 مناقصه دريافت خدمات مشاوره اي در حوزه ديجيتاليزه كردن كتابخانه قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-12-11 1397-12-21
804476 مناقصه تامين تجهزات پزشكي قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-12-11 1398-01-16

برچسب: مناقصه سوريه، مناقصات سوريه، مناقصه هاي سوريه، مناقصه سنگ فرش، مناقصات سنگ فرش، مناقصه هاي سنگ فرش،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۹:۰۹ توسط:سيد موضوع:

استعلام بها نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و...)

استعلام بها نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و...) مرتبط با كار خود را در ايران تندر سامانه مناقصات مزايدات كشور به نشاني irantender.net جستجو كنيد


ايران تندر استعلام بها نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني


استعلام بها جمع آوري و حمل نخاله و ضايعات فضاي سبز

استعلام بها : 1-انجام امور خدماتي

استعلام بها واگذاري اجراي عمليات مربوط به امور خدمات شهري

استعلام بها :1-تعمير،پاكسازي، شستشوي كانال هدايت آب


جهت اطلاع از استعلام بها نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني جامع و بروز به سايت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزايدات "ايران تندر"به نشاني irantender.net مراجعه نماييد


www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴

۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲


برچسب: استعلام بها نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۴:۲۵ توسط:سيد موضوع:

مناقصه تعميرات 74 آسانسور - جمهوري آذربايجان

كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
805765 مناقصه تامين دستگاه هاي برش قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1398-01-04
805761 مناقصه پروژه سنگ فرش جاده قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1397-12-27
805758 مناقصه تامين و نصب و راه اندازي خطوط لوله آب قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1397-12-26
804652 مناقصه تامين مواد شيميايي قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-23
804650 مناقصه تامين تجهيزات برق و ابزار دقيق قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-02-04
804647 مناقصه تامين 1- محصولات فلزي قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-28
804646 مناقصه تامين مواد براي خطوط لوله قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-05
804645 مناقصه خدمات پشتيباني فني براي تجهيزات امنيتي شبكه قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-08
804644 مناقصه تعميرات 74 آسانسور قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-08
804627 مناقصه عمليات بازسازي پوشش آسفالت و آسفالت خيابان ها قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-27
804580 مناقصه تعميرات جاده و خيابان ها قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1397-12-26
804488 مناقصه تامين و تحويل روان كننده ها براي نيروگاه هاي برق قابل نمايش براي مشتركان عمان 1397-12-11 1397-12-27
804486 مناقصه خدمات طراحي مشاوره و نظارت براي پروژه هاي توسعه زيربنايي برق قابل نمايش براي مشتركان عمان 1397-12-11 1397-12-29
804480 مناقصه دريافت خدمات مشاوره اي در حوزه ديجيتاليزه كردن كتابخانه قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-12-11 1397-12-21
804476 مناقصه تامين تجهزات پزشكي قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-12-11 1398-01-16

برچسب: مناقصه جمهوري آذربايجان، مناقاصات جمهوري آذربايجان، مناقصه هاي جمهوري آذربايجان، مناقصه آسانسور، مناقصه هاي آسانسور، مناقصات آسانسور،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۳:۲۱ توسط:سيد موضوع:

مناقصه تامين دستگاه هاي برش - سوريه

كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
805765 مناقصه تامين دستگاه هاي برش قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1398-01-04
805761 مناقصه پروژه سنگ فرش جاده قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1397-12-27
805758 مناقصه تامين و نصب و راه اندازي خطوط لوله آب قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1397-12-26
804652 مناقصه تامين مواد شيميايي قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-23
804650 مناقصه تامين تجهيزات برق و ابزار دقيق قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-02-04
804647 مناقصه تامين 1- محصولات فلزي قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-28
804646 مناقصه تامين مواد براي خطوط لوله قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-05
804645 مناقصه خدمات پشتيباني فني براي تجهيزات امنيتي شبكه قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-08
804644 مناقصه تعميرات 74 آسانسور قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-08
804627 مناقصه عمليات بازسازي پوشش آسفالت و آسفالت خيابان ها قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-27
804580 مناقصه تعميرات جاده و خيابان ها قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1397-12-26
804488 مناقصه تامين و تحويل روان كننده ها براي نيروگاه هاي برق قابل نمايش براي مشتركان عمان 1397-12-11 1397-12-27
804486 مناقصه خدمات طراحي مشاوره و نظارت براي پروژه هاي توسعه زيربنايي برق قابل نمايش براي مشتركان عمان 1397-12-11 1397-12-29
804480 مناقصه دريافت خدمات مشاوره اي در حوزه ديجيتاليزه كردن كتابخانه قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-12-11 1397-12-21
804476 مناقصه تامين تجهزات پزشكي قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-12-11 1398-01-16

برچسب: مناقصه سوريه، مناقصات سوريه، مناقصه هاي سوريه، مناقصه دستگاه هاي برش، مناقصه هاي دستگاه هاي برش، مناقصات دستگاه هاي برش،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۹:۴۸ توسط:سيد موضوع:

استعلام بها مديريت ناوگان ، GSM , AVL ،GPS

استعلام بها مديريت ناوگان ، GSM , AVL ،GPS مرتبط با كار خود را در ايران تندر سامانه مناقصات مزايدات كشور به نشاني irantender.net جستجو كنيد

 

ايران تندر اطلاع رساني استعلام بها مديريت ناوگان ، GSM , AVL ،GPS


استعلام بها دستگاه مسيرياب

استعلام بها : 1-يك دستگاه gps

استعلام بها خريد تعداد 35 دستگاه جي پي اس

استعلام بها : 1-موقعيت ياب مكاني

استعلام بها :1-خريد GPS موتوري و خودرويي


جهت اطلاع از استعلام بها مديريت ناوگان ، GSM , AVL ،GPS جامع و بروز به سايت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزايدات "ايران تندر"به نشاني irantender.net مراجعه نماييد


www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴

۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲


برچسب: استعلام بها مديريت ناوگان ، GSM، AVL ،GPS،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۱:۲۴ توسط:سيد موضوع:

مناقصه تامين 1- محصولات فلزي - تركمنستان

كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
805765 مناقصه تامين دستگاه هاي برش قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1398-01-04
805761 مناقصه پروژه سنگ فرش جاده قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1397-12-27
805758 مناقصه تامين و نصب و راه اندازي خطوط لوله آب قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-12-12 1397-12-26
804652 مناقصه تامين مواد شيميايي قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-23
804650 مناقصه تامين تجهيزات برق و ابزار دقيق قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-02-04
804647 مناقصه تامين 1- محصولات فلزي قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-28
804646 مناقصه تامين مواد براي خطوط لوله قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-12-11 1398-01-05
804645 مناقصه خدمات پشتيباني فني براي تجهيزات امنيتي شبكه قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-08
804644 مناقصه تعميرات 74 آسانسور قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-08
804627 مناقصه عمليات بازسازي پوشش آسفالت و آسفالت خيابان ها قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1398-01-27
804580 مناقصه تعميرات جاده و خيابان ها قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-12-11 1397-12-26
804488 مناقصه تامين و تحويل روان كننده ها براي نيروگاه هاي برق قابل نمايش براي مشتركان عمان 1397-12-11 1397-12-27
804486 مناقصه خدمات طراحي مشاوره و نظارت براي پروژه هاي توسعه زيربنايي برق قابل نمايش براي مشتركان عمان 1397-12-11 1397-12-29
804480 مناقصه دريافت خدمات مشاوره اي در حوزه ديجيتاليزه كردن كتابخانه قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-12-11 1397-12-21
804476 مناقصه تامين تجهزات پزشكي قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-12-11 1398-01-16

برچسب: مناقصه تركمنستان، مناقاصه هاي تركمنستان، مناقصات تركمنستان، مناقصه محصولات فلزي، مناقصات محصولات فلزي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۰:۱۸ توسط:سيد موضوع:

استعلام بها سيستم هاي هوشمند كنترل تردد، گيت بازرسي و دستگاه حضور و غياب

استعلام بها سيستم هاي هوشمند كنترل تردد، گيت بازرسي و دستگاه حضور و غياب مرتبط با كار خود را در ايران تندر سامانه مناقصات مزايدات كشور به نشاني irantender.net جستجو كنيد


ايران تندر اطلاع رساني استعلام بها سيستم هاي هوشمند كنترل تردد، گيت بازرسي و دستگاه حضور و غياب


استعلام بها گيت كنترل تردد افراد

استعلام بها اسكنر كداك و دستگاه اثر انگشت

استعلام بها سرويس و نگهداري دستگاههاي ايكس ري و گيت بازرسي

استعلام بها سيستم كنترل تردد

استعلام بها خريد گيت ورود و خروج ميز خدمت

استعلام بها سامانه حضور غياب كاركنانجهت اطلاع از استعلام بها سيستم هاي هوشمند كنترل تردد، گيت بازرسي و دستگاه حضور و غياب جامع و بروز به سايت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزايدات "ايران تندر"به نشاني irantender.net مراجعه نماييد


www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴

۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲


برچسب: دستگاه حضور و غياب، گيت بازرسي، استعلام بها سيستم هاي هوشمند كنترل تردد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۱:۳۷ توسط:سيد موضوع:

مناقصه تامين آسانسور - پاكستان

كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
801998 مناقصه تامين آسانسور قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-12-08 1397-12-22
801988 مناقصه تامين ديزل ژنراتور 450 كيلووات قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-12-08 1397-12-21
801958 مناقصه تامين قطعات پمپ فشار بالا قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-12-08 1397-12-23
801874 مناقصه تامين روغن هاي روانكاري براي ايستگاه هاي برق - موريس قابل نمايش براي مشتركان ساير كشورها 1397-12-08 1398-02-10
801846 مناقصه تامين پمپ هاي بوستر - اوگاندا قابل نمايش براي مشتركان ساير كشورها 1397-12-08 1398-01-09
801837 مناقصه تامين ماشين RisoGraph - اوگاندا قابل نمايش براي مشتركان ساير كشورها 1397-12-08 1398-01-05
801823 مناقصه پروژه بازسازي، مراقبت و نگهداري شبكه هاي آب قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1397-12-08 1398-01-05
801817 مناقصه پروژه بازسازي و تعمير و نگهداري شبكه برق قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1397-12-08 1398-01-04
801811 مناقصه پروژه ساخت ساز تصفيه خانه فاضلاب قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1397-12-08 1398-01-04
801804 مناقصه پروژه بازسازي و تجهيز اتاق كنفرانس قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1397-12-08 1398-01-05
801797 مناقصه تامين منبع تغذيه قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1397-12-08 1397-12-14
801783 مناقصه تامين و نصب ژنراتور برق قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-12-08 1397-12-29
800591 مناقصه تامين دستگاه هاي CNC قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-12-07 1397-12-27
800582 مناقصه تامين تجهيزات آزمايشگاهي قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-12-07 1397-12-29
800580 مناقصه تامين دوربين مدار بسته قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-12-07 1397-12-27

برچسب: مناقصه، مناقصات پاكستان، مناقصه هاي پاكستان، مناقصه آسانسور، مناقصات آسانسور،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۰:۱۶ توسط:سيد موضوع:

استعلام بها بلوك و جدول و تير سيماني و انواع قطعات بتني

استعلام بها بلوك و جدول و تير سيماني و انواع قطعات بتني مرتبط با كار خود را در ايران تندر سامانه مناقصات مزايدات كشور به نشاني irantender.net جستجو كنيد

 

ايران تندر اطلاع رساني استعلام بها بلوك و جدول و تير سيماني و انواع قطعات بتني


استعلام بها خريد تعداد 2000 قالب جدول بتوني پرسي

استعلام بها :1-خريد و نصب تراورس بتوني

استعلام بها :1-خريد نيوجرسي بتني

استعلام بها 118 قالب بتني

استعلام بها باكس پيش ساخته دستك پل جنس بتنيجهت اطلاع از استعلام بها بلوك و جدول و تير سيماني و انواع قطعات بتني جامع و بروز به سايت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزايدات "ايران تندر"به نشاني irantender.net مراجعه نماييد


www.irantender.net

www.etender.ir

۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴

۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲


برچسب: استعلام بها بلوك و جدول و تير سيماني و انواع قطعات بتني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۱:۵۶ توسط:سيد موضوع: